Filosofická zamyšlení

Nad čím přemýšlím, co se mi líbí a co formuje mé názory.

Stále upravuji...

Filosofie

O nás

Začnu citátem z knihy, která má v názvu architekturu, ale je opravdu o nás, o lidech, o našem životě. Napsal ji architekt Léon Krier, jmenuje se Architektura - Volba nebo osud a je čtivě napsaná.

"Růst je výrazem vitality a její hodnota je obsažena v určitém cíly a jím daných mezí, kterých má dosáhnout. Organický růst věcí vrcholí a zastavuje se ve fázi zralosti, před tím, než se rozbují do obludností. Zralost odpovídá plné kapacitě uskutečnění a bytí. Touha po neomezeném růstu a pokroku se rovná negaci fáze dospělosti. Je to dětinská vize o nikdy nekončícím mládí. Posedlost růstem za každou cenu je v rozporu s jedním ze základních principů života."

Vzpomeňte si na tato slova, až vám někdo bude valit do hlavy klíny o trvale udržitelném rozvoji.
;-)

Milionový nápad

Co to znamená? Krátká esej z mého pera zde.

Město pro chodce

Nekonečná předměstí v americkém stylu se rozlézají po celém světě. Urbanista Jeff Speck však poukazuje na to, jak jsou provázána se závislostí na automobilech, které označuje za smradlavý invalidní vozík, který plýtvá časem a je životu nebezpečný. Osvobozující alternativou jsou města vhodnější pro chodce a příjemnější k životu.


Proč občanský život nepatří do rukou trhů

Michel Sandel mluví o tom, jak se plíživě tržní ekonomika proměnila v tržní společnost. O tom, že podíl na veřejném životě závisí na tom, kolik má kdo peněz. Přednáška a krátká diskuze vyzývají posluchače k zamyšlení: není toho v naší demokracii na prodej až příliš?


Citáty

"Člověk nikdy nesmí přestat snít. Sen je potravou duše, tak jako jídlo je potravou těla. Během naší existence se nám sny mnohokrát rozplynou a touhy se zmaří, ale snít musíme dál. Dobrý boj je ten, který vedeme ve jménu svých snů." Paolo Coelho, Mágův deník

"Sousloví 'veřejný prostor' poukazuje ke dvěma rovinám: k fyzicky definovanému tvaru a k životu, který ho zaplňuje. Náměstí bez specifických aktivit, mezilidských kontaktů a vztahů veřejným prostorem není, zůstává jen fyzickým místem." Kratochvíl, Architektura a veřejný prostor, 2012

"Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali"
Albert Einstein