Technopark malého a středního podnikání

Ateliérový projekt z 5. semestru, akademický rok 2010/2011.

Vedoucí Ing. arch. Yvona Geržová

Executive by SJL

Prvotní idea

Pří místních průzkumech jsme zjistili, že ve školním zadání vytýčený pozemek je kvůli ochrannému pásmu plynovodu nezastavitelný a tak byla má další práce směřována k místně nezávislému systému. Mířil jsem ke stavebnici, jejíž prvky by se daly kombinovat a při jakékoli možné kombinaci by výsledek pořád splňoval základní kritéria každé architektury - byl by funkční, konstrukčně zvládnutý a krásný.

Funkce, konstrukce, krása (lat. Utilitas, Firmitas, Venustas ): definice architektury dle Vitruvia.

Vymezení stavebního programu

Tématem ateliérové práce byl návrh centra malého a středního podnikání (MSP) v Modřicích, obci těsně přiléhající k jižnímu okraji Brna, a zpracování dokumentace v rozsahu architektonické studie.

Charakter území

Modřice jsou samostatným městem, i když mají charakter brněnského předměstí. Nejbližší okolí místa stavby je charakteristické sousedstvím stále se rozrůstající obchodně-komerční zóny. Samotný stavební pozemek, stejně jako jeho blízké okolí, je rovinatý.

Urbanistické řešení

situace

Parcela se nachází východně od vlastního centra Modřic, na okraji obchodně-komerční zóny. Z jedné strany je ohraničena pozemkem Sconto nábytku a dalších obchodních domů, ze dvou tvoří hranice pozemní komunikace - dálnice D2 a dálniční přivaděč, na jih se pozemek otevírá do polí.

Návrh počítá s osmnácti samostatnými buňkami sdruženými do devíti dvojic. Jejich natočení, orientace a rozmístění na pozemku jim umožňuje další nezávislý rozvoj. U pěti skupin je počítáno s možností přístupu těžké kamionové dopravy, čtyři další vystačí se zajištěním zásobování pomocí dodávkových a středních nákladních automobilů. Parkování je řešeno decentralizovaně, s minimálními možnými docházkovými vzdálenostmi.

Architektonické řešení

vizualizace

Základem návrhu je snaha vytvořit modulární stavebnici univerzálně použitelnou pro libovolnou výrobně-obchodní činnost. Tato snaha vedla k návrhu drobnější formy průmyslové architektury, která se pro malé a střední podnikání hodí lépe, než obrovské měřítko klasických průmyslových závodů.

vizualizace

Modulární montovaná výstavba umožní rychlou, levnou a opakovatelnou výstavbu. Uspořádání staveniště umožňuje zachovat možnost rozvoje všem devíti dvojbuňkám. Použitý systém zajišťuje jednotné architektonické vyznění i při možných úpravách požadovaných nájemci či investorem. Z modulů buněk vychází i rozehrání fasády předstupujícími okny.

vizualizace vizualizace

Pozn. jaro 2014: Momentálně se projekt pokouším dostat do podoby vhodné pro výrobu.


zpět na obsah šuplíku

Způsob rozšiřování

standartní kostra, 5 polí adice 1 adice 2 rozšířená kostra, 6 polí